Câu 115:Thai sản đăng ký khám tại bệnh viện

Người có thai ĐK KCB tại BV quận Bình Thạnh nhưng khi sinh con tại BV Y Dược. Như vậy được thanh toán như thế nào? Được thanh toán viện phí bao nhiêu %? Có được thanh toán 100% không?

Do bệnh viện Đại Học Y Dược có nhiều cơ sở KCB, có nơi thì có hợp đồng KCB y tế có nơi thì không, trong trường hợp vượt tuyến này có lẽ bạnh không trình thẻ nên sẽ thanh toán trực tiếp với cơ quan BHXH theo mức khung giá chung của Bộ y tế, không thanh toán theo thực tế.

Comments are closed.