Câu 112:Bổ sung hồ sơ cho thai sản

Cty đã thanh toán chế độ thai sản cho NLĐ làm trong môi trường độc hại(công nhân may) chế độ là 04 tháng lương cơ bản+ 2 tháng trợ cấp nhà nước. Nay cty xin bổ sung thêm 1 tháng lương cơ bản để người thai sản được hưởng đúng chế độ là 5 tháng lương cơ bản + 2 tháng trợ cấp của nhà nước. Vậy có được bổ sung thêm hồ sơ không để người thai sản không bị thiệt thòi?
Do sơ xuất cho nên cơ quan BHXH nhận giải quyết bổ sung, bạn làm công văn kèm danh sách đề nghị để giải quyết .

bao hiem, baohiem, bảo hiểm
bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.