Thứ Ba, Tháng Mười 3, 2023

Lịch sử phát triển

Trước lợi nhuận mà ngành thương mại hàng hải mang lại cũng như mức độ và số lượng rủi ro phải ứng phó, các chủ tàu, các nhà buôn bán, những người vận tải luôn luôn tìm kiếm những hình thức bảo đảm an toàn cho quyền lợi của mình.

Các khái niệm và nguyên tắc cơ bản trong bảo hiểm

Có thể tham khảo các định nghĩa sau về bảo hiểm: Theo Dennis Kessler: Bảo hiểm là sự đóng góp của số đông vào sự bất hạnh của số ít. Theo Monique Gaullier: Bảo hiểm là...