Cán bộ xã đã nghỉ việc được tăng 26,5% lương hưu

Chính ph? v?a ban hành Ngh? ??nh 35/2012/N?-CP ?i?u ch?nh l??ng h?u, tr? c?p b?o hi?m xã h?i và tr? c?p hàng tháng ??i v?i cán b? xã ?ã ngh? vi?c. 

alt

Điều chỉnh tăng mức lương hưu, trợ cấp sẽ giúp cán bộ Công an xã ổn định cuộc sống.

Theo đó, từ ngày 1-5-2012, tăng thêm 26,5% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. Có 7 nhóm đối tượng thuộc diện điều chỉnh đợt này gồm: cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, CAND và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn theo quy định của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động theo quy định; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp; CAND đang hưởng trợ cấp hàng tháng…

(ANTĐ).

Comments are closed.