Cam kết phát triển thị trường bền vững

Ông Trịnh Thanh Hoan- Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài Chính) cho biết, Hội nghị các nhà lãnh đạo (CEO) doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) lần thứ 18 tại Đà Lạt đã đưa ra những cam kết hợp tác để thúc đẩy thị trường phát triển.Hội nghị đã nhất trí 6 chương trình hoạt động năm 2011, trong đó đáng chú ý là chương trình sửa đổi, bổ sung hợp đồng mẫu bảo hiểm nhân thọ với nội dung, từ ngữ thống nhất cho phù hợp với Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Bảo vệ người tiêu dùng; sửa đổi, bổ sung.

Thỏa thuận hợp tác phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ được ký ngày 10/7/2000 cho phù hợp với luật hiện hành và thực tế thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của lạm phát, song các doanh nghiệp BHNT đã có nhiều cố gắng, các chỉ tiêu về khai thác mới, doanh thu, hệ thống đại lý năm 2010 đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường nhân thọ năm 2010 đạt 13.792 tỷ đồng, tăng 16,5%. Nhóm dẫn đầu là Prudential 5.374 tỷ đồng, Bảo Việt 4.023 tỷ đồng, Manulife 1.460 tỷ đồng. Phí bảo hiểm định kỳ 3 tháng đầu năm 2011 đạt 830,7 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; phí bảo hiểm đóng một lần là 8,8 tỷ đồng, giảm 4,5%.

Các doanh nghiệp có chung nhận định, năm 2011 sẽ không mấy dễ dàng đối với bảo hiểm nhân thọ. Do đó, các doanh nghiệp cần tập trung vào đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao hiệu quả của các kênh đầu tư từ nguồn vốn dự phòng, chất lượng đại lý bảo hiểm, đẩy mạnh công tác quảng bá sâu rộng hơn nữa để bảo hiểm nhân thọ thực sự đi vào cuộc sống.

“Năm 2011, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm sẽ tăng cường giám sát thị trường bảo hiểm nhằm bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, rút ngắn thời gian phê duyệt sản phẩm bảo hiểm…”- ông Hoan cho biết.

Hội nghị CEO nhân thọ lần thứ 19 sẽ do Great Eastern đăng cai tổ chức.   

Vũ Điển
Baocongthuong.com.vn

Comments are closed.