Cam kết dành 10 triệu USD cho các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam tới năm 2015

altNgày 17-1 tại Hà Nội, công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam đã tổ chức buổi lễ công bố cam kết dành 10 triệu USD cho hoạt động xã hội cộng đồng tại Việt Nam thông qua Quỹ Prudence Việt Nam.

Quỹ Prudence Việt Nam là một cam kết của Prudential đối với hoạt động xã hội cũng như thị trường Việt Nam. Nguồn vốn hỗ trợ này cho phép Quỹ Prudence Việt Nam tài trợ cho các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, cũng như các hoạt động cộng đồng và từ thiện trong cả nước. Các dự án nhận tài trợ trước tiên sẽ tập trung vào giáo dục thanh thiếu niên cũng như chăm sóc sức khỏe.

 Phát biểu tại buổi lễ công bố, ông Barry Stowe, Tổng giám đốc Tập đoàn Prudential châu Á cho biết: “Giúp đỡ cá nhân và hỗ trợ cộng đồng là mục tiêu rất quan trọng trong chiến lược hoạt động của công ty. Chúng tôi hỗ trợ cộng đồng không chỉ thông qua những sản phẩm và dịch vụ dành cho khách hàng của mình, mà quan trọng không kém, thông qua việc tham gia vào các hoạt động xã hội cộng đồng ở tất cả các thị trường châu Á”.

Ông Jack Howell Tổng giám đốc Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam cho biết thêm: “Prudential có truyền thống hơn 11 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam. Là công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời là một doanh nghiệp có trách nhiệm, chúng tôi vui mừng được đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động cộng đồng tại Việt Nam, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển không ngừng của người dân Việt Nam”.

Quỹ Prudence trước đây được Prudential thành lập dành riêng cho Việt Nam vào năm 2003. Trong 8 năm qua, Quỹ Prudence đã tài trợ rất nhiều các hoạt động từ thiện, cộng đồng bao gồm các chương trình giảng dạy tiếng Anh, huấn luyện thể thao cho thanh thiếu niên và học bổng công nghệ thông tin.

Minh Mạnh
QĐND Online

Comments are closed.