Cải cách Solvency II có thể tăng cường sự quan tâm của ngành bảo hiểm đối với tài sản ESG

(Webbaohiem) – Báo cáo gần đây của Fitch Ratings cho biết, đề xuất của Ủy ban Châu Âu về việc giảm chi phí vốn Solvency II cho cổ phiếu dài hạn có thể thúc đẩy ngành bảo hiểm trong khu vực quan tâm nhiều hơn đến các tài sản có các đặc điểm về môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Cải cách Solvency II

Trong một tuyên bố công bố đề xuất này, Ủy ban Châu Âu cho biết những cải cách sẽ cho phép các công ty bảo hiểm “mở rộng quy mô đầu tư dài hạn” và cho phép họ “tính toán tốt hơn những rủi ro nhất định… bao gồm cả những rủi ro liên quan đến khí hậu”.

Và theo Fitch, các điều khoản trong đề xuất giảm “biên độ rủi ro” mà các công ty bảo hiểm phải nắm giữ đối với một số hoạt động kinh doanh dài hạn nhất định có thể giải quyết được “yêu cầu vốn quá cao” hiện đang làm cản trở các công ty bảo hiểm đầu tư vào tài sản ESG.

Fitch cho biết: “Các công ty bảo hiểm và chủ hợp đồng có thể được hưởng lợi từ lợi nhuận cao hơn có thể có trên các tài sản dài hạn, nhưng thường kém thanh khoản”, đồng thời cho biết thêm rằng các công ty bảo hiểm nhân thọ nói riêng “có vị trí tốt để đầu tư vào các tài sản dài hạn – chẳng hạn như cơ sở hạ tầng bền vững với môi trường và các dự án năng lượng tái tạo”.

“Chúng tôi tin rằng thay đổi nói trên sẽ có tác động chủ yếu về vốn đối với các công ty bảo hiểm nhân thọ có tỷ lệ tài sản đầu tư dài hạn ở mức cao, đặc biệt là ở các nước mà tình trạng này rất phổ biến như Đức, Ý và Hà Lan”.

Tuy nhiên, Fitch cảnh báo rằng, mặc dù họ kỳ vọng những cải cách có thể khuyến khích gia tăng các khoản đầu tư dài hạn nhưng tác động đó có thể từ từ “vì sẽ mất thời gian để các công ty bảo hiểm tìm nguồn đầu tư mà họ cho là phù hợp.”

“Một số công ty bảo hiểm ban đầu có thể sử dụng số vốn tăng thêm được rút ra từ việc thay đổi Solvency II để mua thêm các tài sản ngắn hạn hoặc trung hạn sẵn có, để đầu tư nội bộ hoặc phân phối thêm thu nhập cho cổ đông,” Fitch nhận định.

Thảo Phương (chuyển ngữ)