Cachep. Vấn đề truy thu bảo hiểm xã hội

Công ty tôi đổi chủ sỡ hữu vào tháng 10, và chủ cũ của công ty thì không đóng bảo hiểm xã hôi, vậy bây giờ tôi đóng bảo hiểm xã hội thì có bị truy thu bảo hiểm xã hội hay không? Công ty tôi có nhân viên đã nghĩ việc và không đóng bảo hiểm xã hội khi làm trong thời gian chưa thay đổi chủ sở hửu, bây giờ tôi đóng bảo hiểm xã hội thì có bị truy thu bảo hiểm hay không. Tôi xin chân thành cảm ơn
Việc chuyển đổi chủ sở hữu ở công ty của bạn, Cơ quan BHXH chúng tôi chưa hiểu rõ trách nhiệm của 2 bên khi cam kết chuyển đổi quy định như thế nào. Nếu trong cam kết mà chủ sở hữu cũ và chủ mới quy định là chủ mới sẽ chịu trách nhiệm về quyền lợi của người lao động thì người lao động và chủ sở hữu mới sẽ truy đóng BHXH cho những lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Mời bạn liên hệ với phòng thu BHXH tỉnh BD để được hướng dẫn rõ hơn về vấn đề này

www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.