Cách tính thời gian hưởng BHXH đối với cán bộ xã

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Thầu (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã từng tham gia trong Quân đội và làm việc tại xã, nay đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách tính thời gian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.
Theo các thông tin ông Thầu nêu trong thư gửi Cổng TTĐT Chính phủ, ông có thời gian công tác như sau:
– Từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1976: Bộ đội chiến trường B2;
– Từ tháng 1/1977: Phục viên về địa phương (chưa hưởng chế độ theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ);

– Từ năm 1978 đến năm 1984: Xã đội trưởng xã Quảng Vọng, Quảng Xương;

– Từ năm 1987 đến năm 1994: Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp xã Quảng Vọng, Quảng Xương;

– Từ năm 1994 năm 1999: Phó Chủ tịch, trưởng Công an xã Quảng Vọng, Quảng Xương;

– Từ năm 1999 đến năm 2004: Chủ tịch UBND xã Quảng Vọng, Quảng Xương;

– Từ năm 2004 đến năm 2010: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Quảng Vọng, Quảng Xương.

Theo trả lời của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa,  trường hợp ông Thầu áp dụng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ, Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Theo đó, nếu ông Thầu có thời gian công tác đúng như trình bày ở trên và chưa hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/04/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì thời gian công tác của ông được tính hưởng bảo hiểm xã hội từ tháng 5/1971 đến tháng 12/1976 công tác trong Quân đội cộng với thời gian làm cán bộ xã từ năm 1994 đến năm 2010.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

baodientu.chinhphu.vn

Comments are closed.