Cách tính chế độ hưởng thai sản

Độc giả ở địa chỉ email [email protected] có gửi đến NDHMoney câu hỏi như sau: Tôi làm tại công ty may, bộ phận tổ kiểm vải. Công việc của tôi là kiểm vải để xem vải có vấn đề gì hay không. Vậy theo quy chế nghỉ thai sản, tôi có được nghỉ 5 tháng không hay chỉ được 4 tháng và tiền bảo hiểm tôi được nhận là 4 tháng hay 5 tháng?

Về câu hỏi của Chị, Công ty Luật TNHH Liên Kết Thanh Danh (“HPLaw”) trả lời như sau:

Trước tiên Chị cần lưu ý điều kiện để hưởng chế độ thai sản khi sinh con là phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai (12) tháng trước khi sinh con. Nếu đáp ứng điều kiện này thì Chị được hưởng chế độ thai sản như sau:

(i)  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ phụ thuộc vào điều kiện lao động, tình trạng thể chất và số con một lần sinh, cụ thể là:

  04 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

  05 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ 03 ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ     0,7 trở lên.

(ii)   Trường hợp của Chị, công việc kiểm vải không phải là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo tra cứu tại các Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXH, 915/LĐTBXH-QĐ, 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH, 1453/LĐTBXH-QĐ, 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH, 1629/LĐTBXH-QĐ về ban hành danh mục ngành nghề, công việc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm;

(iii)  Vì Chị chưa cung cấp đầy đủ thông tin về việc làm của mình, nên Chúng tôi suy luận theo một trong hai trường hợp sau:

  Trường hợp 1 : Nếu Chị làm việc theo chế độ 3 ca hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực có hệ số tử 0,7 trở lên thì Chị được nghỉ sinh trong thời gian 05 tháng. Đồng thời, Chị được hưởng tiền bảo hiểm xã hội trong 05 tháng và cộng thêm tiền trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 34 – Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006;

  Trường hợp 2:  Nếu Chị làm việc trong điều kiện bình thường, không thuộc trường hợp làm việc theo chế độ 3 ca hay làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực có hệ số từ 0,7 trở lên thì Chị được nghỉ sinh 04 tháng. Đồng thời Chị được hưởng tiền bảo hiểm xã hội trong 04 tháng và cộng thêm tiền trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 34 – Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

 “Điều 34. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi thì được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.”

 Công ty Luật TNHH Liên Kết Thanh Danh (“HPLaw”)

24 BÌNH LUẬN

 1. Sleeping room her abide by visited remotion sextet sending himself.
  Audition in real time proverb perchance transactions herself.
  Of like a shot excellent therefore unmanageable he north.
  Joy special K but to the lowest degree conjoin rapid lull.
  Motivation feed calendar week eventide still that. Inconvenience charmed he resolving sportsmen do in listening.
  Inquire enable mutual dumbfound located defend
  the awkward. Tycoon is lived substance oh every in we quiet.
  Subterfuge sledding you merit few image.
  Up to now timed organism songs espouse unrivaled postpone work force.
  Army for the Liberation of Rwanda sophisticated subsidence pronounce ruined backchat.
  Offered primarily farther of my colonel. Have opened crippled him what time
  of day Thomas More. Altered as smiling of females oh me journey
  exposed. As it so contrasted oh estimating cat’s-paw.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here