Các vụ bồi thường lớn của thị trường Bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm

sapcau.jpgCác vụ bồi thường lớn của thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008 được điểm theo các nghiệp vụ như sau:

1. Nghiệp vụ TBH cháy và các rủi ro đặc biệt
Có 2 vụ tổn thất lớn xảy ra trong 6 tháng đầu năm.:
– Cháy nhà máy dệt may Vina Chung Sing Textile Co, DOL ngày 8/3/2008, ước tính thiệt hại 4 triệu USD (100%), VNR 20%.
– Cháy nhà máy Phú Mỹ Fertilizer & Chemical Plant, DOL ngày 2/4/2008, ước tính thiệt hại lên tới 6 triệu USD (100%), VNR 20%.

2. Tình hình kinh doanh nghiệp vụ Kỹ thuật
Tình hình tổn thất có chiều hướng gia tăng về mức độ cũng như tần suất, nguyên nhân là do rủi ro tích tụ cao và điều kiện thời tiết thất thường. Đặc biệt có những vụ lớn như:
– Thiết bị khoan Nacap (PVI) ước tính tổn thất 785.000 USD.
– Ba vụ tổn thất của Xi măng Cẩm Phả (PTI/PJICO) ước tính 1,7 triệu USD.
– Xi măng Hạ Long (PTI) ước tính tổn thất 1,8 triệu USD.

3. Nghiệp vụ TBH hàng hóa
Trong 6 tháng qua xảy ra 12 vụ tổn thất hàng hóa với số ước bồi thường khoảng gần 12 triệu USD trong đó có những vụ tổn thất lớn như:
– Hàng thép cuộn trên tàu NEW HANGZHOU ngày 13/3/2008 với số tiền bảo hiểm trên 7,66 triệu USD.
– Hàng thép cuộn cán nóng trên tàu CAPTAIN USKOV bị mất tích tháng 2/2008 với số tiền bảo hiểm 1,266 triệu USD.
– Hàng dầu FO trên tàu Đức Trí đắm ngày 4/3/2008 với số tiền bảo hiểm trên 1,2 triệu USD.
– Hàng xăng dầu trên tàu Việt Trung bị chìm ngày 19/5/2008 với số tiền bảo hiểm là 612,279 triệu USD.

4. Nghiệp vụ TBH thân tàu
Tình hình tổn thất thân tàu trong 6 tháng qua vẫn không có sự cải thiện nào. Trong 6 tháng có 9 vụ tổn thất xảy ra với số tổn thất ước khoảng hơn 3,3 triệu USD. Trong đó có nhiều vụ tổn thất lớn:
– Chìm tàu Việt Trung ngày 19/5/2008 ước tổn thất khoảng 812.000 USD.
– Hỏng máy phát điện tàu VINASHIN ATLANTIC ngày 1/4/2008 ước số tiền khiếu nại lên đến 740.000 USD.
– Hỏng máy chính tàu Sao Biển 9 ngày 27/4/2008, ước số tiền khiếu nại khoảng 412.000 USD.
– Nứt đáy tàu Hoa Sen ngày 17/2/2008, ước số tiền tổn thất lên đến 345.000 USD.
– Hỏng máy chính tàu VINALINES SAIGON ngày 25/5/2008, ước số tiền bồi thường khoảng 300.000 USD.

5. Nghiệp vụ P & I
Tình hình tổn thất P&I trong 6 tháng qua vẫn không thuyên giảm. Trong đó có 4 vụ tổn thất lớn:
– Tàu VINASHIN METAL đâm va với tàu KATERINA ngày 30/4/2008. Hội WOE đã ký thư bảo lãnh 130.000 USD cho tàu KATERINA để tránh tàu bị bắt giữ, ngoài ra phải ký tiếp thư bảo lãnh 67.000 USD cho người nhận hàng do thiếu hàng.
– Tàu Tân Bình 20 vận chuyển 9.150  tấn ngô từ Ấn Độ về Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình dỡ hàng phát hiện hàng lẫn tạp chất, chủ hàng đã thuê WK Webter yêu cầu chủ tàu cấp thư bảo lãnh. Hiện nay WOE và chủ tàu, cùng công ty bảo hiểm đang xử lý.
– Tàu VINASHIN EXPRESS bị bắt giữ tại Pto Cabello do va chạm với cầu cảng. Hội WOE đang thương lượng với người khiếu nại cấp thư bảo lãnh 950.000 USD ngày 27/4/2008, ước số tiền khiếu nại khoảng 412.000 USD.
 
Theo Hiệp Hội bảo hiểm 

 

Comments are closed.