Các sản phẩm bảo hiểm được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam

quochoi.jpgViệt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới ngày 11/1/2007, các quy định về mở cửa thị truờng bảo hiểm quy định tại Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đã được thực hiện gần như toàn diện, hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam đã được xây dựng, hoàn thiện và áp dụng hiệu quả trong những năm trở lại đây.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay bên cạnh Luật Kinh doanh Bảo hiểm, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm thì tồn tại hàng loạt các quy định pháp luật khác cũng tham gia vào việc điều chính trực tiếp hoặc gián tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam, trước hết phải kể đến các quy định pháp luật về bảo hiểm xây dựng, đấu thầu bảo hiểm; bảo hiểm cho công ty chứng khoán, luật sư, kiểm toán, thẩm định giá…đã làm cho doanh nghiệp bảo hiểm, người tham gia bảo hiểm lúng túng trong việc lựa chọn các quy định pháp luật để áp dụng, thực hiện, hơn nữa chính vì những quy định này, nhiều doanh nghiệp đã bỏ quên trách nhiệm tham gia bảo hiểm của mình. Hiện nay, các cơ quan có liên quan đang gấp rút soạn thảo, trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng về sản phẩm bảo hiểm, nghĩa vụ tham gia bảo hiểm của cá nhân, tổ chức.

Dưới đây là tổng hợp 17 loại sản phẩm bảo hiểm được quy định bởi các văn bản pháp luật hiện hành và đang áp dụng trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam :

STTLoại bảo hiểmQuy định pháp luật tương ứngNgày áp dụng
Nhóm bảo hiểm TNNN
1Bảo hiểm TNNN cho công ty môi giới bảo hiểmĐiều 8 Luật Kinh doanh Bảo hiểm năm 20001/4/2001
2Bảo hiểm TNNN cho luật sưĐiều 40 Luật Luật sư1/1/2007
3Bảo hiểm TNNN cho công ty chứng khoánĐiều 71 Luật Chứng khoán1/1/2007
4Bảo hiểm TNNN cho công ty quản lý quỹĐiều 72 Luật Chứng khoán1/1/2007
5Bảo hiểm TNNN của Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình  Điều 58/Luật Xây dựng;1/7/2004
6Bảo hiểm TNNN của Nhà thầu giám sát thi công công trình xây dựng  Điều 90/Luật Xây dựng; 1/7/2004
7Bảo hiểm TNNN cho công ty kiểm toánĐiều 25 Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập30/3/2004
8Bảo hiểm TNNN cho doanh nghiệp thẩm đinh giáĐiều 11 Nghị định 111/2005/NĐ-CP về thẩm định giá3/8/2005
Bảo hiểm xây dựng
9Bảo hiểm công trình của Chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc thi công công trình Điều 75 Luật Xây dựng;1/7/2004
10Bảo hiểm công trình của Bên mời thầu Điều 104 Luật Xây dựng;1/7/2004
Bảo hiểm cháy nổ
11Bảo hiểm cháy nổ bắt buộcNghị định 130/2006/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc8/11/2006
Vẩn tải đường đường thuỷ
12Tàu biển chuyên dùng để vận chuyển dầu mỏ, chế phẩm từ dầu mỏ hoặc các hàng hoá nguy hiểm khác bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu về ô nhiễm môi trường khi hoạt động trong vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam. Điều 28 Bộ Luật Hàng hải1/1/2006
Bảo hiểm hàng không
13Người vận chuyển phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với tính mạng, sức khoẻ của hành khách, việc mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hàng hoá, hành lý và do vận chuyển chậm. Điều 163 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam1/1/2007
14Người khai thác tàu bay phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người thứ ba ở mặt đất. Điều 176 Luật hàng không dân dụng Việt Nam1/1/2007
Bảo hiểm xe cơ giới
15Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới  Nghị định 115/CP về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới  17/12/1997
Bảo hiểm Du lịch
16Doanh nghiệp du lịch kinh doanh lữ hành quốc tế phải mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài trong thời gian thực hiện chương trình du lịch; Điều 50 Luật Du lịch1/1/2006

  Nguyễn Huy Bá – Web Bảo Hiểm

 

Comments are closed.