Các nhà thầu phải mua bảo hiểm trong đầu tư xây dựng

xay_dung.jpgTrong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình, các nhà thầu phải có nghĩa vụ mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Đó là nội dung trong công văn số 455/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng vừa mới gửi Sở Xây dựng TP.HCM, để Sở này hướng dẫn các nhà thầu công trình xây dựng thực hiện.

Cụ thể, các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình phải có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo Điều 51, 58 và 90 Luật Xây dựng.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình thì phải có nghĩa vụ mua các loại bảo hiểm theo qui định của pháp luật về bảo hiểm theo Điều 72 Luật Xây dựng.

Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện hiệu lực của các văn bản về bảo hiểm trong xây dựng, vì thế, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng TP.HCM thông báo cho các chủ thể liên quan để thực hiện.

Kiều Thuật

Theo Cafef.vn

 

Comments are closed.