Các khoản BHXH khi chết do tai nạn lao động

PN – Hỏi: Em trai tôi công tác tại một công ty xăng dầu. Tháng 3/2011, trong lúc làm việc em bị tử vong do tai nạn. Xin hỏi, gia đình chúng tôi sẽ nhận được những khoản tiền nào từ cơ quan bảo hiểm xã hội?Hồ Thị Bảnh (Q.11, TP.HCM)

Trả lời: Trường hợp của em bạn nếu được xác định là chết do bị tai nạn lao động theo quy định của điều 105 Bộ luật Lao động (tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động hoặc gây tử vong, xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động), thì thân nhân của em bạn sẽ được nhận các khoản tiền do người sử dụng lao động (công ty nơi em bạn làm việc) và cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả, bao gồm:

1/ Theo điều 107 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động phải bồi thường các khoản sau:

– Toàn bộ chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến điều trị của người bị tai nạn lao động.

– Bồi thường ít nhất 30 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho thân nhân người chết do tai nạn lao động mà không do lỗi của người lao động đó. Trường hợp do lỗi của người lao động thì được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).

Ngoài ra, thân nhân còn được nhận tiền trợ cấp thôi việc do hợp đồng lao động chấm dứt vì người lao động đã chết, mức trợ cấp là mỗi năm làm việc được hưởng 1/2 tháng lương cộng với phụ cấp lương (nếu có) theo điều 42 Bộ luật Lao động.

2/ Các khoản do Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của điều 47, điều 63, điều 64, điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội:

– Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng là 10 tháng lương tối thiểu chung.

– Khoản tiền trợ cấp một lần bằng 36 tháng lương tối thiểu chung.

– Mỗi thân nhân được nhận tiền tuất hàng tháng bằng 50% mức lương tối thiểu chung; thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp này là 70% mức lương tối thiểu chung.

LS Lê Nguyễn Thuyền Quyên (VPLS Sài Gòn Gia Định)
www.phunuonline.com.vn

Comments are closed.