Cả nước hiện có 1.400 sản phẩm bảo hiểm trên thị trường

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2019, đơn vị này đã trình Bộ Tài chính phê chuẩn 73 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, 16 sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và chấp thuận đăng ký 1 sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cơ giới, nâng tổng số sản phẩm bảo hiểm trên thị trường lên 1.400 sản phẩm.

Trong năm 2019, 2 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 văn phòng đại diện (VPĐD) đã được cấp phép thành lập và hoạt động. Về mở rộng mạng lưới kinh doanh, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã mở thêm mới 10 chi nhánh, VPĐD; nâng tổng số chi nhánh, VPĐD của các DNBH trên toàn quốc lên 858 chi nhánh, VPĐD.

Cơ quan quản lý nhà nước cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng khác thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm; thực hiện công bố danh sách tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải; triển khai thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới của ASEAN (Vinabai-COB);…

Theo Báo đầu tư