Cổ phần Bảo Việt: Đặt giá bao nhiêu sẽ trúng?

Đây là chủ đề trao đổi rất sôi nổi của các nhà đầu tư chứng khoán trong chiều ngày 29/5.

Nhiều nhà đầu tư nhận định, Bảo Việt có sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là những công ty đang kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm. Theo thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tính từ ngày 11/5 tới 24/5, đã có 20.368 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu của Bảo Việt (gấp gần 3 lần mức kỷ lục mà Bảo hiểm Dầu khí xác lập trước đó), trong đó có 277 nhà đầu tư tổ chức (45 tổ chức nước ngoài) và 20.091 nhà đầu tư cá nhân, trong đó có 158 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

Tuy nhiên, với vốn điều lệ lớn 6.800 tỷ đồng thì tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Bảo Việt dự kiến trong những năm tới không cao. Kế hoạch năm 2008, Bảo Việt sẽ đạt lợi nhuận sau thuế là 1.100 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ là 16,2%.

Mặt khác, trong những năm tới, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ có cuộc canh tranh rất khốc liệt giữa các công ty bảo hiểm trong nước với những công ty bảo hiểm quốc tế có tiềm lực tài chính rất lớn và kinh nghiệm hàng trăm năm đang chuẩn bị vào Việt Nam.

Một số nhà đầu tư đã bỏ phiếu vào thùng phiếu đấu giá “bật mí” cho biết, họ đã bỏ giá mua cổ phần Bảo Việt ở mức 70.000-80.000 đồng/cổ phần.

Hiện trên thị trường OTC, giá cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) đang được giao dịch với giá 142.000 đồng/cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông có giá 58.000 đồng/cổ phần.

Giá PVI đã giảm 30.000 đồng/cổ phần trong 4 tháng qua, kể từ phiên đấu giá đợt 2 hồi đầu tháng 2/07. Tại phiên đấu giá này đã có 3 nhà đầu tư đã trúng thầu hơn 1.891.330 triệu cổ phiếu với giá bình quân 173.364 đồng/cổ phần, giá trúng thầu thấp nhất là 172.000 đồng, cao nhất là 175.000 đồng.

Comments are closed.