BVH: Ông Hoàng Việt Hà giữ chức Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động

Ông Hoàng Việt Hà.Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, mã BVH vừa có quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Hà – Trưởng Ban Thư ký, người phát ngôn Tập đoàn giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động Tập đoàn Bảo Việt.Ông Hoàng Việt Hà có bằng tiến sỹ kinh doanh và quản lý tại Australia, thạc sỹ kinh tế tại Hà Lan và tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh tại  Đại học Kinh tế quốc dân.Quyết định có hiệu lực từ 26/9.
Ông Hà đã công tác tại Bảo Việt từ năm 1998 trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ sau đó được bổ nhiệm các vị trí là Trợ lý Tổng giám đốc, Thư ký HĐQT, Phó trưởng ban nghiên cứu phát triển thị trường, Đại diện ban lãnh đạo về quản lý chất lượng, Trưởng ban thư ký tập đoàn và Người phát ngôn của tập đoàn Bảo Việt.

Hiện cơ cấu tổ chức tại Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt gồm các 8 khối: khối quản lý hoạt động, khối quản lý nhân lực, khối công nghệ thông tin, khối quản lý tài chính, khối xây dựng chiến lược, khối quản lý rủi ro và khối đầu tư.

Nguồn DVT.vn

Comments are closed.