BVH: Lợi nhuận hợp nhất quý 1/2011 đạt 345 tỷ đồng

Tổng tài sản thuần của Tập đoàn Bảo Việt đạt 11.584 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với thời điểm cuối năm 2010.KTĐT – Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3 tháng đầu năm 2011 đạt 345 tỷ đồng, cao hơn 9% so với cùng kỳ năm 2010, thực hiện 24% mục tiêu kế hoạch năm 2011.Theo thông tin công bố, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 3.354 tỷ đồng, tăng 586 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 21%.

Theo thông tin công bố, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt đạt 3.354 tỷ đồng, tăng 586 tỷ đồng tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 21%.

Tổng doanh thu ngành kinh doanh bảo hiểm nòng cốt của tập đoàn này đạt 2.181 tỷ đồng, cao hơn 13% so với quý 1/2010. Mức tăng trưởng này có được nhờ sự tăng trưởng cao về doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ (tăng trưởng 18% so với quý 1/2010), cũng như kết quả tích cực của hoạt động bảo hiểm nhân thọ với mức tăng trưởng doanh thu khai thác mới 20%. Ngành kinh doanh bảo hiểm đóng góp 69% tổng lợi nhuận trước thuế quý 1/2011.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng của Tập đoàn Bảo Việt có sự tăng trưởng mạnh, đạt 102 tỷ đồng trong quý 1/2011, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản thuần của Tập đoàn đạt 11.584 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với thời điểm cuối năm 2010.

Theo người phát ngôn của Tập đoàn Bảo Việt – ông Hoàng Việt Hà: “Mặc dù tình hình thị trường tài chính có nhiều khó khăn, kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2011 của Tập đoàn là khá khả quan và theo tiến độ kế hoạch. Chúng tôi đã thực hiện được mức tăng trưởng doanh thu hai con số đối với ngành kinh doanh bảo hiểm nòng cốt, đồng thời hoạt động ngân hàng cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ”.

Theo VnEconomy
Báo điện tử Kinh tế & Đô thị – Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hà Nội

Comments are closed.