BVH: Được cấp phép chào bán 53,9 triệu cổ phiếu

Số cổ phiếu trên sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1000:86, giá phát hành là 12.000 đồng/cp.

Ngày 8/9, UBCK Nhà nước đã cấp giấy phép chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tập đoàn Bảo Việt (BVH).

Theo đó, BVH được phép phát hành 53.896.980 cổ phiếu, tương ứng 538,97 tỷ đồng mệnh giá để tăng vốn điều lệ từ 6.267 tỷ lên 6.806 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 17/4/2010, BVH sẽ phát hành lượng cổ phiếu trên cho cổ dông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 8,6%, tức cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được mua thêm 86 cổ phiếu mới.

Số vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến là 646 tỷ đồng sẽ được dùng để:

+ Đầu tư bổ sung tăng vốn điều lệ trong các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn gồm: Bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng, chứng khoán.
+ Tăng vốn một số dự án đầu tư tài chính; đầu tư vào tài sản cố định.
 
Doanh thu phí bảo hiểm gốc trong 6 tháng đầu năm nay đạt 3892,6 tỷ đồng, tăng 367 tỷ, tương ứng tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
 
Lợi nhuận ròng đạt 533,7 tỷ đồng, tăng 123,4 tỷ (30,1%).  EPS 6 tháng đạt 859 đồng.
 
Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/9, cổ phiếu BVH đứng giá 50.000 đồng với 131 nghìn đơn vị được chuyển nhượng.
 
Quốc Thắng
CafeF

Comments are closed.