BVH: Các chuyên gia HSBC vẫn đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong Tập đoàn

bao hiem, bảo hiểm, tin bao hiem, tin bảo hiểm, tin tuc bao hiem, tin tức bảo hiểmGiám đốc hoạt động Tập đoàn Bảo Việt chia sẻ một số thông tin về Tập đoàn trước thềm ĐHCĐ ngày 29/11 tới đây. Năm 2012, Bảo Việt đặt mục tiêu đạt LNTT 1.721 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2011.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Hoàng Việt Hà, Giám đốc hoạt động Tập đoàn Bảo Việt về tình hình hoạt động của Tập đoàn trước ngày Bảo Việt chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông vào cuối tháng 11 tới đây.

Thưa ông, được biết ngày 29/11 tới đây Tập đoàn Bảo Việt tổ chức ĐHCĐ bầu Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, vậy có sự thay đổi nào đáng kể trong đội ngũ lãnh đạo của BVH sắp tới không? HSBC còn tham gia hỗ trợ Bảo Việt nữa không?

TS. Hoàng Việt Hà: Ngày 29/11 tới Bảo Việt sẽ tổ chức ĐHĐCĐ để bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017) do nhiệm kỳ I (2007-2012) đã kết thúc. Trong Đại hội, việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ tiếp theo cũng sẽ được phê chuẩn bởi ĐHĐCĐ. Kết quả cuối cùng cần chờ quyết định của ĐHĐCĐ.

Đối với cổ đông chiến lược HSBC, theo Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt, thời hạn hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu của cổ đông chiến lược HSBC tại Tập đoàn Bảo Việt là 5 năm.

HSBC đã khẳng định với Tập đoàn Bảo Việt rằng HSBC đang rà soát lại các lựa chọn chiến lược của mình liên quan đến việc nắm giữ cổ phần. Chưa có quyết định nào được đưa ra hiện nay và chúng tôi sẽ có công bố tiếp theo khi có thông tin phù hợp liên quan

Hiện tại, HSBC vẫn tiếp tục thực hiện Dự án chuyển giao công nghệ cho Bảo Việt thông qua các hình thức, trong đó có việc cử đội ngũ chuyên gia làm việc trực tiếp tại Bảo Việt. Một số chức danh lãnh đạo như Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Phó Giám đốc Khối Quản lý Tài chính đang được đảm nhiệm bởi các chuyên gia HSBC.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng của Bảo Việt lợi nhuận trước thuế là 1.306 tỷ đồng, tăng trưởng 28,1% nhưng lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm bị lỗ, tại sao vậy thưa ông?

TS. Hoàng Việt Hà: KQKD 9 tháng của Bảo Việt tăng trưởng tương đối tốt, LNTT tăng trưởng trên 20%, doanh thu hợp nhất tăng trưởng 8,7%, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là lĩnh vực chính của chúng tôi đạt tốc độ tăng trưởng vượt bình quân thị trường. Lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán tăng trưởng ổn định.

Đây là kết quả của quá trình đổi mới trong một số năm gần đây của Bảo Việt trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin, hiệu suất lao động, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển kênh phân phối. Tôi nghĩ rằng với tình hình thị trường hiện nay, đến cuối năm Bảo Việt vẫn duy trì được đà tăng trưởng và hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Vậy đã có sự “hiểu sai” khi nhìn thấy con số lỗ từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trên báo cáo tài chính?

TS. Hoàng Việt Hà: Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, 9 tháng đầu năm 2012 ghi nhận lãi 48 tỷ đồng.

Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, giá trị lỗ kỹ thuật là 471 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế thì lợi nhuận trước thuế của bảo hiểm nhân thọ là 503 tỷ đồng. Lý do là bởi theo hệ thống tiêu chuẩn kế toán Việt Nam (VAS), dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ là khoản được khấu trừ khi xác định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Trong đó, dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ đã bao gồm khoản lãi đầu tư từ dự phòng nghiệp vụ dành để thực hiện trách nhiệm với khách hàng trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ lại không bao gồm doanh thu từ hoạt động đầu tư. Chính sự bất đối xứng này tạo ra khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ nhưng kết quả lợi nhuận trước thuế của Bảo Việt Nhân thọ là 503 tỷ đồng.

Do tính chất của hoạt động bảo hiểm là tiền thu phí bảo hiểm sẽ được đem đi đầu tư, do vậy không nên tách biệt lợi nhuận trong kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận mang lại từ hoạt động đầu tư. Bởi thông qua hoạt động đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm mới thực hiện được đầy đủ cam kết với khách hàng và lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm chủ yếu hình thành từ hoạt động đầu tư.

Hiện tại thị phần của Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm như thế nào thưa ông?

TS. Hoàng Việt Hà: Theo số liệu của Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, thị phần bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo Việt là 24% – đứng đầu thị trường, đối với bảo hiểm nhân thọ là 29%. Bảo Việt đạt được sự tăng trưởng thị phần do có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng của thị trường.

Mặc dù ngày càng nhiều các công ty nước ngoài gia nhập thị trường Việt Nam, đồng nghĩa với miếng bánh thị phần dần thu hẹp lại nhưng với thương hiệu uy tín lâu năm, cùng với việc đẩy mạnh đầu tư nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Bảo Việt vẫn luôn là một trong các doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu Việt Nam và đạt mức tăng trưởng vượt bình quân thị trường.

Ông nhận định thế nào về tình hình thị trường tài chính cuối năm?

TS. Hoàng Việt Hà: Mặc dù nền kinh tế đã có một số tín hiệu tích cực như lạm phát cả năm dưới 10%, vấn đề về nợ xấu có những tín hiệu tích cực trong quá trình xử lý. Tuy nhiên, tổng quan chung nền kinh tế còn có nhiều khó khăn, sản xuất trì trệ và thu nhập không được cải thiện. 

Thị trường bảo hiểm có tốc độ tăng trưởng giảm 30-40% so với tăng trưởng của năm 2011. Nếu trước đây tốc độ tăng trưởng của ngành bảo hiểm đạt 17-18% thì bây giờ chỉ còn khoảng 11-12%.

Tôi nghĩ rằng tình hình kinh tế năm 2013 sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn do những khó khăn tồn tại hiện nay vẫn chữa có những giải pháp căn bản để khắc phục và xử lý. Đây là thách thức chung cho các doanh nghiệp khi đặt kế hoạch tăng trưởng trong năm sau.

Dự kiến lợi nhuận của BVH năm 2012 là bao nhiêu thưa ông?

TS. Hoàng Việt Hà: 9 tháng chúng tôi đã vượt kế hoạch năm 12% và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Năm 2012, Bảo Việt đặt mục tiêu đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.721 tỷ đồng, tăng trưởng 13,2% so với năm 2011. Bảo Việt dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận này theo cam kết với các cổ đông.

Nguồn : cafef.vn

Comments are closed.