Bốn ưu tiên trong kế hoạch phát triển thị trường bảo hiểm 2015

Giáp Ngọ qua đi, đánh dấu một năm nhiều nỗ lực của toàn ngành Bảo hiểm với kết quả tăng trưởng khả quan.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính Phùng Ngọc Khánh.

Thị trường đang chờ đón thêm các giải pháp tích cực từ cơ quan quản lý trong năm mới Ất Mùi, tạo đà để thị trường bảo hiểm phát triển nhanh, bền vững, đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Trước thềm xuân mới, phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính Phùng Ngọc Khánh.

* Trước hết, xin ông cho biết một vài đánh giá của mình về hoạt động cũng như kết quả đạt được của thị trường bảo hiểm năm 2014?

– Ông Phùng Ngọc Khánh: Với nỗ lực chung của toàn ngành, thị trường bảo hiểm năm 2014 vẫn giữ đà tăng trưởng và đạt được những kết quả nhất định. Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 52.680 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2013, trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 10,5%; bảo hiểm nhân thọ tăng 17,9%.

Sở dĩ có kết quả doanh thu như vậy là do sau một thời gian tăng tốc phát triển, giờ đây nhiều DN đã chủ động cơ cấu lại tỷ trọng doanh thu, trong đó giảm tỷ trọng của các nghiệp vụ không hiệu quả, hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững. Hơn nữa, năm 2013 là năm đầu tiên thị trường bảo hiểm triển khai đề án Tái cấu trúc các công ty chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt từ năm 2012.

Cùng với kết quả tích cực về tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm, các chỉ tiêu quan trọng khác của thị trường cũng đạt kết quả nhất định. Theo thống kê từ các DNBH tại thời điểm hiện tại, tổng số tiền đầu tư của các DNBH ước đạt 131.371 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2013. Bồi thường và trả tiền bảo hiểm ước khoảng 18.552 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2013. Quy mô hoạt động môi giới được cải thiện khá rõ khi tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới có mức tăng trưởng gần gấp 3 lần so với năm 2013.

* Nhìn lại năm 2014 điều gì làm ông thấy hài lòng nhất?

– Ông Phùng Ngọc Khánh: Năm 2014, có thể nói, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) đã nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời trong công tác xây dựng chính sách chế độ, công tác quản lý, giám sát và công tác thanh tra, kiểm tra các DNBH.

Thứ nhất, về công tác xây dựng chính sách, chế độ: Cục QLBH đã ban hành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các cơ chế chính sách. Các cơ chế chính sách này đã hỗ trợ thị trường kịp thời và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng DN. Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam hoàn thiện tổ chức bộ máy Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm và các quy chế quản lý, sử dụng và điều hành Quỹ.

Thứ hai, về công tác quản lý, giám sát: Cục QLBH đã chủ động, tích cực triển khai với nhiều phương pháp, cách thức đổi mới và hiệu quả, trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa giám sát từ xa (phân tích báo cáo tài chính định kỳ quý, năm), trao đổi, làm việc trực tiếp và kiểm tra tại chỗ.

Riêng đối với vụ việc đột xuất diễn ra tại các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Cục đã nắm bắt tình hình và tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ, đồng thời chủ động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ trong việc tạm ứng bồi thường và bồi thường bảo hiểm cho các DN bị thiệt hại, hỗ trợ DN bị thiệt hại nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh. Sự kiện này đã góp phần làm ổn định môi trường đầu tư, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn vào Việt Nam.

Thứ ba, về công tác thanh tra, kiểm tra: Cục QLBH tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra các DNBH (bao gồm cả thanh tra, kiểm tra toàn diện và theo chuyên đề). Qua công tác này, Cục QLBH không chỉ phát hiện, ngăn ngừa các vi phạm mà còn phát hiện bất cập trong cơ chế chính sách để sửa đổi, bổ sung từ đó tạo môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các DN, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm, qua đó góp phần làm cho thị trường phát triển lành mạnh, an toàn và hiệu quả. Bên cạnh đó, Cục QLBH đã đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ để vừa nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm, vừa nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác thanh tra, kiểm tra.

* Ông có thể chia sẻ đôi điều về những giải pháp phát triển thị trường năm 2015. Ông kỳ vọng gì vào sự phát triển của thị trường năm 2015? Con số tăng trưởng?

– Ông Phùng Ngọc Khánh: Với những kết quả đạt được trong năm 2014, chúng tôi kỳ vọng năm 2015, thị trường bảo hiểm sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững. Với tư cách là cơ quan quản lý, giám sát, trong năm tới, Cục QLBH sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp để hỗ trợ thị trường phát triến, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế chính sách về kinh doanh bảo hiểm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DNBH; đơn giản hoá thủ tục hành chính; tăng cường công tác quản trị rủi ro của DNBH để từ đó tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh của DNBH được ổn định, giảm thiểu cạnh tranh không lành mạnh. Đồng thời, Cục QLBH cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu ban hành các quy định khuyến khích DN phát triển sản phẩm mới, các quy định nhằm chuẩn hoá một số sản phẩm bảo hiểm phục vụ an sinh, an toàn xã hội.

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý, giám sát các DNBH trên cơ sở thực hiện phân loại các DNBH theo Thông tư đánh giá, xếp loại DNBH dự kiến được ban hành trong thời gian tới. Đây cũng là lần đầu tiên Cục QLBH nghiên cứu ban hành quy định về đánh giá, phân loại doanh nghiệp, từ đó có căn cứ, cơ sở phân loại DNBH theo các nhóm tiêu chí và có các biện pháp can thiệp phù hợp với từng nhóm DN.

Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của DNBH. Dự kiến trong năm 2015, Cục QLBH sẽ tăng số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra so với năm 2014.

Thứ tư, từng bước hiện đại hoá ngành bảo hiểm. Trước mắt, Cục QLBH sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho thị trường bảo hiểm, hiện đại hoá các dịch vụ công thông qua xây dựng và hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Cục.

Với những giải pháp trên, tôi hy vọng, năm 2015, thị trường bảo hiểm tiếp tục phát triển ổn định với tổng doanh thu phí bảo hiểm dự tăng 12 % so với năm 2014.

* Xin trân trọng cảm ơn ông!

Theo (ThoibaoTaichinhVietNam)

{fcomment}

Comments are closed.