Bốn ngân hàng Mỹ phá sản trong một ngày

Ngày 27/3/2010, Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC của Mỹ đã chính thức tiếp quản 4 ngân hàng là NHTM McIntosh, Cartersville, Key West và Desert Hills. Như vậy trong cùng một ngày, nền tài chính lớn nhất thế giới phải chứng kiến 4 ngân hàng phá sản.

Theo dự tính, Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi liên bang FDIC sẽ phải chi một khoản không nhỏ khoảng trên 320 triệu USD chi phí phá sản cho 4 ngân hàng McIntosh, Cartersville, Key West và Desert Hills. Còn các ngân hàng có cổ phần tại 4 ngân hàng sẽ phải chịu một khoản thua lỗ khá nặng nề sau khi tài sản được phát mãi và hoàn thành nghĩa vụ nợ. Tiêu biểu là ngân hàng NY Comm Bank với gần 326 triệu USD, tiếp theo là CharterBank với 263,1 triệu USD…Các ngân hàng thua lỗ đã đi đến thỏa thuận trong việc chia sẻ rủi ro với FDIC.

Tiền gửi của người dân tại các ngân hàng trên được trả phí bảo hiểm 250 nghìn USD trên 1 tài khoản.

Thanh Huyền

Comments are closed.