Bảo Việt tổ chức Hội thảo Quản lý rủi ro

hoi_thao_quan_ly_rui_ro_resize.jpgTrong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật (TSCTA) giữa HSBC và Bảo Việt, Ngày 27/2/2009, tại Trụ sở chính Tập đoàn Bảo Việt đã diễn ra Hội thảo về Quản lý rủi ro với sự tham dự của Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt, đại diện các đơn vị thành viên Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt, các chuyên gia HSBC.

 

Tại Hội thảo, các chuyên gia HSBC đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn của HSBC trong lĩnh vực quản trị rủi ro như cơ cấu quản lý rủi ro, phương pháp tiếp cận của ngành bảo hiểm đối với quản lý rủi ro, mô hình quản trị của HSBC, xem xét quá trình quản lý rủi ro, biện pháp đánh giá rủi ro và các chức năng nhiệm vụ của Ủy ban quản lý rủi ro doanh nghiệp, quy trình quản lý…

Trên cơ sở thực tiễn mô hình quản trị doanh nghiệp, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã trình bầy sự cần thiết và yêu cầu của việc xây dựng mô hình quản trị rủi ro tại Tập đoàn. Theo đó đề xuất việc cần hình thành Ủy ban quản lý rủi ro doanh nghiệp của Tập đoàn Bảo Việt, bao gồm các bộ phận chức năng về quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư; kinh doanh bảo hiểm; quản lý hoạt động và tín dụng.

Các đơn vị thành viên (Bảo Hiểm Bảo Việt; Bảo Việt Nhân thọ; Công ty Chứng khoán Bảo Việt; Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt và Ngân hàng Bảo Việt) cũng đã trao đổi các nội dung về xây dựng mô hình quản lý rủi ro ứng dụng tại doanh nghiệp, phù hợp với cơ cấu tổ chức, lĩnh vực hoạt động của từng đơn vị thành viên.

Hội thảo đã có nhiều ý kiến được ghi nhận và là bước cơ bản để Bảo Việt sớm hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp tại Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt trong thời gian tới.

Theo baoviet.com.vn

 

Comments are closed.