“Bảo Việt đang chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài”

Đã bắt đầu có người rao bán cổ phiếu Bảo Việt trên thị trường tự do với giá thấp hơn mức giá bình quân đấu giá (73.910 đồng/cổ phiếu). Trong khi đó, kết quả lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cho Bảo Việt vẫn còn đang để ngỏ. Với tình hình hiện nay, liệu có thể xảy ra trường hợp xấu nhất là Bảo Việt không chọn được nhà đầu tư chiến lược nước ngoài hay không?

Ông Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) nói, Bảo Việt đang trong quá trình đàm phán lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. 

Trước khi đấu giá, ông có nói rằng sau khi có giá bình quân đấu giá thì sẽ chính thức đàm phán để lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Vậy kết quả của quá trình đàm phán như thế nào, thưa ông?

Sau khi xác định được giá trúng thầu bình quân từ cuộc bán đấu giá ra công chúng, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Bảo Việt đã chỉ đạo Tổng công ty tiếp tục triển khai ngay việc đàm phán với các tập đoàn tài chính, bảo hiểm nước ngoài quan tâm đến cơ hội trở thành nhà đối tác chiến lược tại Bảo Việt.

Việc đàm phán sẽ dựa trên 2 phương diện. Thứ nhất là đàm phán về kỹ thuật, theo đó Bảo Việt sẽ xem xét những vấn đề như khả năng hỗ trợ kỹ thuật, trong đó chú trọng đến sự hỗ trợ về công nghệ thông tin, năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh của các sản phẩm bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ tài chính.

Trên nền tảng đàm phán về kỹ thuật, Bảo Việt sẽ đàm phán phương diện thứ hai là giá mua, căn cứ theo quy định của Chính phủ là giá bán cho nhà đối tác chiến lược không thấp hơn giá đấu giá bình quân tại cuộc bán cổ phần ra công chúng. Trong tuần qua, Bảo Việt đã thông báo tình hình và kết quả đấu giá cho nhà tư vấn để tổ chức triển khai đàm phán với các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo quy định của Bộ Tài chính, giá đấu giá thành công bình quân thực tế sẽ là căn cứ để chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Như vậy có thể hiểu, mức giá thành công bình quân đấu giá 73.910 đồng chưa phải là mức giá cuối cùng để đàm phán với đầu tư chiến lược?

Theo Thông tư 95/2006/TT-BTC ngày 12/10/2006 sửa đổi bổ sung Thông tư 126/2004/TT-BTC, giá đấu giá thành công bình quân thực tế là căn cứ xác định giá bán ưu đãi cho người lao động và cổ đông chiến lược.

Giá 73.910 đồng/cổ phiếu chưa phải là giá bình quân cuối cùng. Sau ngày 26/6 là hạn cuối cùng cho các nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần Bảo Việt thì lúc đó mới xác định được giá đấu giá thành công bình quân thực tế.

Ông có thể nói cụ thể hơn về sự quan tâm của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài đến Bảo Việt?

Một trong những mục tiêu cổ phần hóa Bảo Việt là lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài. Tuy nhiên, do hiện nay chưa có giá đấu giá thành công thực tế nên chưa có giá chốt cuối cùng để đàm phán. Với kết quả đấu giá như vừa qua, các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là các tổ chức tài chính bảo hiểm mong muốn tiếp tục đàm phán với Bảo Việt để trở thành đối tác chiến lược của Bảo Việt.

Về sự quan tâm của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, ngoài những nhận định về tiềm năng của Bảo Việt, họ quan tâm đến thương hiệu mà Bảo Việt đã tạo dựng được và khả năng kết hợp thương hiệu Bảo Việt với thương hiệu của đối tác để tạo nên giá trị gia tăng cho Tổng công ty trong tương lai.

Mặt khác, tại phiên đấu giá, giá đấu thành công thấp nhất đối với nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá là 70.200 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá 70.200 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ cổ phần còn lại là 60,2% khối lượng đặt mua. Tổng số nhà đầu tư nước ngoài trúng giá là 103, bao gồm 15 tổ chức (mua được 13.049.400 cổ phần) và 88 cá nhân (mua được 550.600 cổ phần).

Kết quả này cũng là căn cứ quan trọng cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tham khảo.

Comments are closed.