Bảo Minh tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

dai-hoi-co-dong-2.jpgTp. HCM, sáng 11/4/2008, Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Tham dự đại hội có Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ông Trần Vĩnh Đức, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành. Đại diện các cổ đông chiến lược của Bảo Minh cũng có mặt đông đủ. Đại hội có 80 cổ đông, đại diện cho 69.305.602 cổ phần, chiếm 91,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Ảnh Minh họa :Cổ đông nhất trí thông qua các chương trình hành động năm 2008

Ông Trần Vĩnh Đức đã đọc báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Bảo Minh năm 2007.  Năm qua, Bảo Minh đã đạt dược những thành tích khả quan, tỷ lệ tăng trưởng 18% so với năm 2006, các chỉ tiêu kế hoạch khác đều đạt và vượt mức so với kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 đã đề ra..

Ông Jean Luc Costa – thành viên HĐQT, đại diện cho cổ đông AXA (Cộng hòa Pháp) – Tập đoàn Tài chính hàng đầu thế giới đã giới thiệu đôi nét về Tập đoàn và những lý do mà AXA lựa chọn Bảo Minh làm đối tác chiến lược.

Đại hội đã nhất trí thông qua các chương trình hành động và kế hoạch kinh doanh năm 2008, doanh thu đạt 1800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 136 tỷ đồng. “Trong tình hình khó khăn chung của thị trường Tài chính Việt Nam, những con số nêu trên còn khiêm tốn so với tiềm năng của Bảo Minh nhưng toàn thể CBNV Bảo Minh sẽ quyết tâm hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2008,  tỷ lệ tăng trưởng đạt hai con số”, ông Trần Vĩnh Đức phát biểu trước Đại hội.

Theo Bảo Minh 

Comments are closed.