Bảo Minh hoàn tất việc bán cổ phần cho AXA

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh vừa trao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho Tập đoàn Bảo hiểm quốc tế AXA (Pháp).

Đây là Giấy chứng nhận hoàn tất giao dịch mua bán cổ phần đã được 2 bên ký vào ngày 12/9/2007.

Theo đó, phía AXA đã thực hiện việc ký quỹ tiền đặt cọc và chuyển tiền thanh toán tổng giá trị hợp đồng 1.194 tỷ đồng (tương đương 12,57 triệu cổ phiếu) cho Bảo Minh.

Cũng tại buổi lễ này, AXA và Bảo Minh đã ký Thỏa thuận hợp tác chuyển giao công nghệ. Đây là cam kết từ phía AXA trong việc hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giúp Bảo Minh thực hiện mục tiêu trở thành công ty bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

Được biết, Bảo Minh là công ty lớn thứ hai tại Việt Nam trong thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 21% thị phần. Năm 2006 vừa qua, Bảo Minh đạt được phí bảo hiểm gộp là 1.468,2 tỷ đồng Việt Nam và lợi nhuận sau thuế là 100,7 tỷ đồng (tương đương 4,5 triệu Euro).

8 tháng đầu năm 2007, Bảo Minh đạt 1.125 tỉ đồng doanh số (đạt 73% kế hoạch cả năm) với mức tăng trưởng trên 20%.

 

TBKTVN

Comments are closed.