Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với BHXH Việt Nam thực hiện Luật BHXH

(HNM) – Bộ LĐ-TB&XH vừa ký kết chương trình phối hợp với BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH.

Theo đó, tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH cũng như các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với nhau chặt chẽ trong việc xây dựng và thực hiện chế độ chính sách, pháp luật về BHXH. Các bên sẽ thống nhất và làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách cho cán bộ tham gia kháng chiến, cán bộ hưu trí và người lao động. Đồng thời hai bên sẽ phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật, trao đổi thông tin giữa hai bên về thanh tra, kiểm tra và xử lý những vi phạm liên quan đến lĩnh vực BHXH.

Kim Thoa
Báo Hànộimới

Comments are closed.