Bảo hiểm y tế vẫn do BHXH quản lý

bhyt_thuoc_bhxh.jpgThời gian vừa qua, nhiều ý kiến từ các bộ ngành và dư luận cho rằng nên chuyển chức năng quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế hiện nay từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về Bộ Y tế.

Tuy nhiên, sau khi làm việc với các Phó Thủ tướng, các bộ ngành về tổ chức Bảo hiểm y tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận giữ nguyên mô hình tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam như hiện nay, trong đó BHXH Việt Nam trực tiếp quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế. Bộ Y tế có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng thống nhất quản lý nhà nước đối với Quỹ Bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu cần nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh cơ chế, chính sách và pháp luật về bảo hiểm y tế theo hướng Bộ Y tế và UBND tỉnh, thành có trách nhiệm trong việc cùng với BHXH Việt Nam quản lý quỹ.

 
Theo Sài Gòn Giải Phóng 

Comments are closed.