Bảo hiểm y tế dành cho du học sinh

images.jpgÚc có một hệ thống bảo hiểm y tế dành riêng cho du học sinh. Hệ thống này có tên là Bảo Hiểm Y Tế dành cho Du Học Sinh (Overseas Student Health Cover – OSHC). Mọi học sinh đến Úc du học, ngoại trừ du học sinh thuộc quốc tịch Thụy Ðiển và Na Uy, đều bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế OSHC trong suốt thời gian ở Úc theo diện thị thực du học. Bảo hiểm y tế OHSC là một bảo đảm an toàn về mặt y tế cho du học sinh giống như hệ thống bảo hiểm y tế công cộng Medicare của công chúng Úc.

Cách thức gia nhập bảo hiểm y tế OSHC

Trước hết quý vị cần hoàn tất đơn xin gia nhập bảo hiểm OSHC. Quý vị có thể lấy mẫu đơn này tại các văn phòng đại diện OSHC hoặc tại hầu hết các cơ sở giáo dục. Nhân viên tư vấn giáo dục địa phương có thể nộp đơn và đóng lệ phí bảo hiểm vào thời gian cơ sở giáo dục duyệt đơn xin nhập học của quý vị.

Ðiều cần lưu ý là chỉ có những công ty bảo hiểm Úc có ký kết thỏa thuận với chính phủ mới có quyền cung cấp bảo hiểm OSHC cho du học sinh. Hầu hết các cơ sở giáo dục có chọn trước công ty bảo hiểm y tế cho du học sinh. Cơ sở giáo dục nơi quý vị đăng ký theo học có thể yêu cầu quý vị chọn một trong bốn công ty bảo hiểm y tế dưới đây.

Công ty bảo hiểm OSHC

Medibank Private

Lysaght cho OSCH Worldcare thực hiện hợp đồng phụ

BUPA Australia

OSHC, cho Australian Health Management Group thực hiện hợp đồng phụ

Ngoài việc gia nhập bảo hiểm OSHC bắt buộc, du học sinh có thể chọn gia nhập loại bảo hiểm ưu hạng (Extra OSHC). Riêng đối với những học sinh trước đây không thể gia nhập bảo hiểm OSHC thì nay cũng có thể tham gia hình thức bảo hiểm tùy chọn (Optional OSHC). Một số du học sinh diện đặc biệt không bắt buộc phải gia nhập bảo hiểm OSHC. 

Nếu quý vị không đến Úc bằng thị thực du học và theo học một khoá học ngắn hạn (không dài hơn ba tháng), quý vị sẽ không thể gia nhập bảo hiểm OSHC. Tốt hơn hết, trong trường hợp này, quý vị nên đóng bảo hiểm du lịch hay bảo hiểm y tế tư.

Bảo hiểm y tế OSHC tốn kém ra sao?

Chi phí bảo hiểm y tế OSHC tùy thuộc vào thời gian quý vị ở Úc. Lệ phí bảo hiểm có thể thay đổi tùy theo công ty bảo hiểm. Nhưng nói chung, lệ phí tối thiểu cho ba tháng là $75 Úc kim ($312 Úc kim/năm) và lệ phí bảo hiểm y tế OSHC phải được đóng trước khi quý vị lên đường sang Úc. Nếu quý vị có vợ/chồng hoặc con cái đi cùng, quý vị cần đóng loại bảo hiểm gia đình. 

Khi đến Úc

Khi đến Úc, quý vị cần liên hệ với công ty bảo hiểm để xác minh tư cách hội viên OSHC của quý vị . Nói một cách khác, quý vị phải hỏi công ty bảo hiểm để biết chắc bảo hiểm OSHC của quý vị không có gì trở ngại. Khi đi gặp công ty bảo hiểm, quý vị nhớ mang theo hộ chiếu để xác minh danh tánh và cần xác định rõ ràng thời gian quý vị được bảo hiểm.

Gia hạn thời gian bảo hiểm

Quý vị phải đóng bảo hiểm OSHC cho toàn bộ thời gian ở Úc. Ðiều này có nghĩa là quý vị cần phải gia hạn bảo hiểm OSHC mỗi 12 tháng hoặc mỗi khi ghi danh lại. Trong giai đoạn học tập chót, quý vị có thể đóng bảo hiểm cho 18 tháng thay vì 12 tháng.

Hầu hết các cơ sở giáo dục đều đại diện học sinh đóng lệ phí gia hạn bảo hiểm. Sau khi nhận được lệ phí gia hạn, công ty bảo hiểm sẽ tự động cấp cho quý vị một thẻ hội viên OSHC mới.

Xin lưu ý quý vị sẽ không được bảo hiểm trong thời gian tư cách hội viên OSHC của quý vị hết hiệu lực.

Bảo hiểm OSHC bao gồm những chi phí nào?

Bảo hiểm OSHC trang trải hầu hết các chi phí y tế, chi phí bệnh viện mà du học sinh có thể sẽ cần đến trong thời gian du học tại Úc. Bảo hiểm OSHC cũng trang trải hầu hết các chi phí thuốc men có toa bác sĩ và chi phí vận chuyển bằng xe cứu thương khi cần. 

Bảo hiểm OSHC không bao gồm những chi phí nào?

Bảo hiểm OSHC không trang trải các chi phí về mắt và răng. Tuy nhiên quý vị có thể đóng thêm tiền để bảo hiểm các chi phí về mắt và răng.

Xin lưu ý bảo hiểm OSHC sẽ không bao gồm các tình trạng đã có trước (chẳng hạn như quý vị đã có bệnh hoặc có thai trước đó) và quý vị sẽ phải chịu những chi phí có liên quan đến các tình trạng này.

Ðể biết thêm chi tiết về các quyền lợi cũng như chi phí bảo hiểm OSHC, xin ghé thăm khu mạng (website) Bộ Y Tế và Chăm Sóc Người Cao Niên Úc (Australian Department of Health and Aged Care) hoặc liên hệ với các công ty bảo hiểm cung cấp loại bảo hiểm OSHC.

Theo Báo Giáo dục TP.HCM ( studyinaustralia.gov.au)

Comments are closed.