Bảo hiểm xã hội VN quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp

bhyt_-_du_thao_luat.jpgNgày 5.9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị định 94 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH VN.

Điểm mới của nghị định này là BHXH VN sẽ quản lý quỹ BHXH tự nguyện và BH thất nghiệp (chi trả cho người LĐ tham gia BHXH bắt buộc, khi DN hay chủ sử dụng LĐ bị giải thể, phá sản…).

Hội đồng quản lý Quỹ BHXH được bổ sung thêm đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Phòng TM&CN VN, Liên minh HTX VN và Hội Nông dân VN (bên cạnh Bộ LĐTBXH, Tổng LĐLĐVN, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Tổng Giám  đốc BHXHVN).  

Theo Bao Lao Động số 205.

 

Comments are closed.