Bảo hiểm Viễn Đông được gia hạn chào bán cổ phiếu

bao_hiem_vien_dong_resize.jpgỦy ban Chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận gia hạn giấy chứng nhân chào bán cổ phiếu ra công chúng cho công ty cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông đến hết ngày 18/11/2008 thay vì ngày 17/10/2008.

Theo đó, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phần cho đến hết ngày 18/11/2008, thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho đến hết ngày 14/11/2008. Tổng số lượng cổ phần chào bán là 30 triệu cổ phiếu nhằm mục đích tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Theo kế hoạch, cổ đông hiện hữu được chào bán 12 triệu CP với giá 10.000 đồng/CP; cán bộ mời gọi, cán bộ quản trị và điều hành chủ chốt được chào bán 1,5 triệu CP với giá 10.000 đồng/CP; cổ đông chiến lược sẽ được HĐQT quyết định giá chào bán nhưng không thấp hơn 75% giá trị thị trường tại thời điểm phát hành và không thấp hơn  20.000 đồng/CP.

Huỳnh Duy

Theo Cafef.vn

 

Comments are closed.