Bảo hiểm Viễn Đông bị phạt do phân phối sai quy định

viendong010108.jpgNgày 31/12/2007, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Cáp Sài Gòn và CTCP Bảo hiểm Viễn Đông.

Nguyên nhân do trong tháng 4 và 5/2007, CTCP Cáp Sài Gòn đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK.

 

Đối với CTCP Bảo hiểm Viễn Đông, trong tháng 1 và 2/2007, Công ty đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng với quy định của pháp luật về chứng khoán và TTCK.

 

Tại các văn bản giải trình về các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, CTCP Cáp Sài Gòn và CTCP Bảo hiểm Viễn Đông đã thừa nhận về hành vi vi phạm của mình.

 

Xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban phạt tiền 30.000.000 đồng đối với CTCP Cáp Sài Gòn, phạt tiền 20.000.000 đồng đối với CTCP Bảo hiểm Viễn Đông.

 

Lê Hà – ATP Vietnam

Comments are closed.