Bảo hiểm trách nhiệm IPO

ipo.gifĐây là một trong năm loại hình bảo hiểm chuyên biệt cho hoạt động nghiệp vụ của lĩnh vực tài chính – ngân hàng – chứng khoán vừa được giới thiệu tại hội thảo diễn ra vào ngày 23/10/2007 tại Hà Nội.

Hội thảo do Công ty Bảo hiểm PJICO, Tập đoàn Tư vấn bảo hiểm Gras Savoye Willis và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cùng phối hợp tổ chức.

Bốn loại hình bảo hiểm còn lại được giới thiệu gồm: bảo hiểm trọn gói rủi ro cho tổ chức ngân hàng, bảo hiểm tín dụng thương mại, bảo hiểm trách nhiệm người điều hành, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp môi giới chứng khoán.

Theo lãnh đạo PJICO, đây là những sản phẩm bảo hiểm rất phổ biến trên thế giới nhưng tại Việt Nam mới đang trong giai đoạn đầu của quá trình thâm nhập và mới được một số định chế tài chính lớn quan tâm tham gia.

Riêng với Vietcombank, do đặc thù là ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam và là ngân hàng thương mại Nhà nước đầu tiên thực hiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) và chuyển đổi mô hình quản trị điều hành theo hướng chuẩn mực và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Việc quan tâm, tiếp cận tham gia các sản phẩm chuyên biệt này là một bước đi cần thiết để góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và nâng cao uy tín, xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng này ngay sau quá trình IPO.

(Source : TBKTVN)

 

Comments are closed.