Bảo hiểm tiền gửi VN triển khai nhiệm vụ năm 2009

bao_hiem_tien_gui_vn_resize.jpgNgày 16/1, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) đã tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009”. Tham dự Hội nghị có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trần Minh Tuấn, đại diện Hội đồng tư vấn pháp luật của Quốc hội, Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, Đảng ủy khối các doanh nghiệp trung ương, Kiểm toán Nhà nước cùng lãnh đạo chủ chốt của DIV.

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn đã trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho DIV trong việc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thi đua yêu nước năm 2007 của NHNNVN”. Đồng thời, Phó Thống đốc biểu dương những đóng góp của DIV cho Ngành trong thời gian qua và nhấn mạnh DIV cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể  trong năm 2009:

Thứ nhất : Chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. Tích cực nghiên cứu và đổi mới hoạt động bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền trước khả năng diễn biến phức tạp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng Việt Nam năm 2009.

Thứ hai : Hoàn thiện và triển khai thực hiện chiến lược phát triển của DIV giai đoạn 2007-2015, tầm nhìn 2020, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống DIV và nhiệm vụ Chính phủ giao.

Thứ ba: Thực hiện tái cấu trúc bộ máy theo mô hình quản lý tập trung. Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực quản lý điều hành. Đảm bảo việc làm, thu nhập, khen thưởng cùng các chế độ đối với người lao động đúng qui định và tương xứng với đóng góp của người lao động.

Thứ tư : Tích cực tham gia vào Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia, xây dựng hệ thống báo cáo phân tích kinh tế, tài chính, ngân hàng trên quan điểm quản lý vĩ mô phục vụ cho các quyết sách của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia.

Cũng tại Hội nghị, Tổng giám đốc DIV, ông Bùi Khắc Sơn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2009. Năm 2008, DIV  đã đề ra nhiều biện pháp để thực hiện các kế hoạch công tác, đảm bảo sự phối hợp, trao đổi thông tin và điều hành công việc hiệu quả. Việc thực hiện kế hoạch công tác được thực hiện thường xuyên và liên tục, từ đó Ban lãnh đạo có những phối hợp chỉ đạo kịp thời để các đơn vị , cá nhân trong toàn hệ thống hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Ngoài ra, việc cấp và thu hồi chứng nhận bảo hiểm tiền gửi (BHTG), nội dung BHTG được thực hiện nhanh chóng và kịp thời trên cơ sở công nghệ hiện đại và qui trình chặt chẽ, đồng bộ từ Trụ sở chính tới các Chi nhánh. DIV đã tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ và thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp lại, cấp bổ sung hơn 1.100 chứng nhận BHTG và nội dụng BHTG…Nghiệp vụ giám sát rủi ro được DIV đặc biệt quan tâm, trong đó DIV đã thực hiện giám sát định kỳ 100% các tổ chức tham gia BHTG (78 NHTM, 10 TCTD phi ngân hàng và hơn 1000 quĩ tín dụng nhân dân cơ sở và Trung ương).

Bên cạnh những mặt đạt được, BHTG cũng gặp một số khó khăn như: cơ sở hạ tầng cho hoạt động BHTG còn yếu và chưa đồng bộ so với thông lệ quốc tế, ảnh hưởng tới việc triển khai các nghiệp vụ BHTG; năng lực tài chính của DIV còn kém, chưa tương xứng với trách nhiệm bảo vệ lợi ích người gửi tiền, khó khăn trong việc mở rộng phạm vi, đối tượng bảo hiểm và các hoạt động nghiệp vụ theo thông lệ quốc tê…

Theo Vietstock.com.vn

 

Comments are closed.