Bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng mạnh

bhpnt.jpgTheo Bộ Tài chính, doanh thu bảo hiểm gốc trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2008

Theo đó, tổng phí bảo hiểm gốc toàn thị trường ước đạt 5.486 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ năm 2007, trong đó Bảo hiểm Bảo Việt đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 50%, Pjico đạt 520 tỷ đồng, tăng 44%, Bảo Minh đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 23,6% và PVI đạt 1.113 tỷ đồng, tăng 6,5%.

Hiện thị phần của các doanh nghiệp trong nước vẫn đang chiếm ưu thế do với doanh nghiệp nước ngoài: thị phần Bảo Việt đạt 35%, Bảo Minh 21%, PVI 18%, Pjico 10,55%.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của PVI đạt 100,835 tỷ đồng, Bảo hiểm Bảo Việt đạt 60 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm, Bảo Minh đạt hơn 72,775 tỷ đồng.

Theo VnEconomy 

Comments are closed.