Bảo hiểm phi nhân thọ tăng tốc

signing-finish-.jpgThị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm ngoái dù doanh thu phí thấp hơn nhưng tốc độ tăng trưởng đã đạt 28,97% so với 11,1% của bảo hiểm nhân thọ.

Theo Vụ Bảo hiểm, Bộ Tài chính, năm ngoái, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 8.258 tỉ đồng, tăng 28,97% so với năm 2006, trong khi bảo hiểm nhân thọ là 9.438 tỉ đồng, tăng 11,1%.

Nhờ bảo hiểm phi nhân thọ tăng mạnh nên đã đẩy tốc độ tăng của toàn bộ thị trường bảo hiểm đạt 18,78%, gấp đôi tốc độ tăng của năm 2006 và chiếm 2,11% GDP.

Trong giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng trưởng của bảo hiểm nhân thọ bình quân 29,3% trong khi phi nhân thọ thấp hơn, với 25,83%.

Hiện cả nước có 32 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 23 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm phi nhân thọ. Tính tới nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế gần 45.000 tỉ đồng.

Theo HỒNG VĂN – TBKTSG

Comments are closed.