Bảo hiểm phi nhân thọ: năm 2009 tăng trưởng trên 15% – đáng kỳ vọng!

tay_noi_tay_resize.jpgThị trường bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng và mục tiêu đạt mức tăng trưởng 15% – 18% mà Bộ Tài chính vừa đưa ra có thể kỳ vọng được.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, trong năm 2008, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, tăng 8,22% so với năm 2007.

Tổng doanh thu toàn thị trường năm nay dự kiến đạt 26.082 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm chiếm 78,1% tỷ đồng và doanh thu hoạt động đầu tư chiếm 21,9%.

Đến cuối năm 2008, ngành bảo hiểm đã huy động đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 57 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10 nghìn tỷ so với năm 2007.

Cũng trong năm 2008, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm hơn 6.400 tỷ đồng đảm bảo sự phát triển ổn định của các tổ chức, cá nhân không may gặp rủi ro.

Trong năm 2009, Bộ Tài chính xác định sẽ phát triển thị trường bảo hiểm toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế; nâng cao năng lực tài chính, kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động bảo hiểm; đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đặt ra là trong năm 2009 và 2010, ngành này sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng của cả thị trường ổn định từ 12% – 13%/năm, trong đó bảo hiểm nhân thọ tăng từ 8% – 10% và phi nhân thọ tăng từ 15% – 18%.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện có 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 26 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 10 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm với tổng số vốn chủ sở hữu gần 18.000 tỷ đồng.

Theo Báo Điện Tử Người Lãnh Đạo

 

Comments are closed.