Bảo hiểm Petrolimex chỉ mua được 5% số cổ phiếu VIP đăng ký mua

pjico_mua_dc_5_cp_da_dky.jpgCTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã chứng khoán: VIP) thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Bảo hiểm Petrolimex  – tổ chức có liên quan với ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên HĐQT VIPCO.Theo đó, CTCP Bảo hiểm Petrolimex chỉ mua được 25.730 cổ phiếu VIP trong tổng số 500.000 cổ phiếu mà Bảo hiểm Petrolimex đã đăng ký mua trước đó, thời gian thực hiện giao dịch từ 6/3/2008 đến ngày 6/4/2008.

Lý do Bảo hiểm Petrolimex chỉ mua được hơn 5% số cổ phiếu đã đăng ký mua là do thời gian đăng ký mua ngắn trong khi thị trường biến động không như dự tính, số lượng cổ phiếu VIP được giao dịch thấp nên công ty không thể mua hết số lượng cổ phiếu đăng ký.

Số lượng cổ phiếu VIP mà Bảo hiểm Petrolimex nắm giữ trước giao dịch là 3.435.589 cổ phiếu (chiếm 5,74% vốn cổ phần), như vậy hiện tại Công ty này đang nắm giữ 3.461.319 cổ phiếu (chiếm 5,79% vốn cổ phần).

Vừa qua đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của VIPCO đã thông qua Kế hoạch cho năm 20-08, nghị quyết thông qua với các chỉ tiêu như: Tổng doanh thu: 1.272.196.207.000 đồng; Lợi nhuận trước thuế: 125,598 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 101.278.558.960 đồng; Tỷ lệ trả cổ tức: tối thiểu 12%/năm.

Đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các dự án từ năm 2007 chuyển sang cũng như các dự án mới.

Trong năm 2007, quý IV Công ty đạt được 329,102 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 37,75% so với quý III/2007 (tương đương tăng 90,185 tỷ đồng) và tăng 56,37% so với cùng kỳ năm 2006 (tương đương tăng 118,639 tỷ đồng). Lũy kế cả năm 2007 Công ty đạt 1.058,914 tỷ đồng, tăng 25,67% so với năm 2006 tương đương tăng 216,321 tỷ đồng.

Trong quý IV/2007 lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 60,243 tỷ đồng, tăng 125,39% so với quý III/2007 (tương đương tăng 33,515 tỷ đồng) và tăng 67,55% so với cùng kỳ năm 2006 (tương đương tăng 24,288 tỷ đồng). Lũy kế cả năm 2007 lợi nhuận sau thuế đạt 145,917 tỷ đồng, tăng 79,3% so với năm 2006 tương đương tăng 64,535 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/4, VIP tăng 500 đồng (tương đương tăng 1,72%) lên 29.500 đồng/cổ phiếu và có 92.450 cổ phiếu được khớp lệnh.

Ngày

Giá

Thay Đổi

%Thay Đổi

khối lượng

18/04/2008

29.500

500

1.72

92,450

17/04/2008

29.000

500

1.75

117,500

16/04/2008

28.500

-500

-1.72

27,250

11/4/2008

29.500

-500

-1,69

1.750

10/4/2008

29.500

-600

-1.99

44,440

Theo APTVietNam

Comments are closed.