Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng cao

Bất chấp khủng hoảng kinh tể, mức tăng trưởng của thị trường bảo hiểm vẫn rất khả quan ở cả hai lĩnh vực: bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Với bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí 6 tháng năm 2009 đạt 5.499 tỷ đồng, tăng 8,69%, trong đó doanh thu phí khai thác mới trong 6 tháng đầu năm đạt 1.203,5 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng chính) đạt 284.792 hợp đồng, tăng 4%; tổng mức trách nhiệm mà các doanh nghiệp bảo hiểm đang nắm giữ là 250 nghìn tỷ đồng, tăng 15%. Đơn cử như tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ, trong 6 tháng qua doanh thu khai thác mới đạt gần 300 tỷ đồng, tăng 32% và tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 105,6% so với cùng kỳ năm 2008.

Doanh nghiệp đã chi trả cho hàng trăm nghìn hợp đồng đáo hạn và cho những khách hàng gặp rủi ro, với số tiền thanh toán lên đến gần 7.500 tỷ đồng, là nhà cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam, nắm giữ 34% thị phần theo doanh thu phí bảo hiểm.

(Theo Công Thương)

 

Comments are closed.