Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc đầu tiên có mặt tại VN

bh_han_quoc.jpgNgày 12/6/08, B? Tài chính Vi?t Nam ?ã chính th?c c?p gi?y phép ho?t ??ng cho Công ty TNHH B?o hi?m nhân th? Hàn Qu?c, thành viên c?a T?p ?oàn Han Wha – m?t trong nh?ng t?p ?oàn kinh t? hàng ??u c?a  Hàn Qu?c.

Đây sẽ là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Hàn Quốc tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư 60 triệu USD. Hiện nay, công ty đang thành lập trụ sở chính tại TP.HCM và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong quý I/2009. Trong thời gian đầu, công ty sẽ tập trung vào phân phối các sản phẩm bảo hiểm mang tính chất bảo vệ và tiết kiệm.

Theo Vietnamnet

 

Comments are closed.