Bảo hiểm Nhà Rồng phát hành CP huy động hơn 340 tỷ đồng

baolong2_1218006840.jpgCTCP Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) phát hành hơn 34 triệu CP tương đương hơn 340 tỷ đồng nâng cao khả năng tài chính trong hoạt động kinh doanh.

Nhằm mục đích đáp ứng quy định về vốn điều lệ tối thiểu 300 tỷ đồng của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ; nâng cao năng lực tài chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm; mở rộng sang lĩnh vực đầu tư tài chính, kinh doanh BĐS và mở rộng mạng lưới kinh doanh, công ty phát hành 34.720.000 cổ phần tương đương khối lượng vốn 347.200.000.000 đồng.

Lần phát hành này dành cho 3 đối tượng. Các cổ đông hiện hữu và CBNV được chào bán với giá 10.000 đồng/CP; cổ đông chiến lược được chào bán với giá 25.000 đồng/CP. Thời gian đăng ký mua từ ngày 18/7 đến ngày 1/10/2008.

Vốn điều lệ hiện tại của công ty là 160 tỷ đồng. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, với các sản phẩm bảo hiểm : BH hàng hải, BH tàu thuyền, BH phi Hàng hải, BH Hỏa hoạn và Kỹ thuật lắp đặt.

Năm 2007, lợi nhuận thuần từ kinh doanh BH đạt 8,68 tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính là 15,55 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế công ty đạt 18,3 tỷ đồng.

Theo CafeF

Comments are closed.