Bảo hiểm nhà rồng hoãn phát hành cổ phiếu

bao_hiem_nha_rong_resize.jpg

Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng vừa ra thông báo hoãn kế hoạch phát hàh cổ phiếu do lượng đăng ký mua chỉ đạt  7,5% khối lượng chào bán. 

Đến thởi điểm kết thúc đăng ký và nộp tiền, ngày 1/10/2008, số cổ đông đăng ký mua cổ phần là 2.581.960 CP trên tổng số 34.000.000 CP sẽ phát hành, tương ứng với 7,5% khối lượng. Số cổ đông đã nộp tiền là gần 4,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 1,3% số vốn dự kiến tăng thêm.

Do số lượng đăng ký quá thấp, Hội đồng quản trị Bảo Long đã quyết định hoãn kết hoạch phát hành. Đồng thời công ty đã gửi văn bản cho Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước để xin gia hạn kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Được biết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 của Bảo Long thu phí bảo hiểm gốc đạt 164,7 tỷ đồng, tổng lợi nhuận thuế đạt 24,2 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2008 thu phí bảo hiểm là 265 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 23,8 tỷ đồng, cổ tức dự kiến chi trả 12%.

Huỳnh Duy

Theo Cafef.vn

 

Comments are closed.