Bảo hiểm Nhà Rồng được phép chào bán cổ phiếu ra công chúng

baolong.jpgNgày 18/7/2008, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 312/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng – NHA RONG JOINT STOCK INSURANCE COMPANY – BAO LONG.

BAO LONG có vốn điều lệ 160 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 186 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, Tp,HCM.

Công ty được phép chào bán ra công chúng 34,720 triệu cổ phiếu phổ thông cho các cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và cổ đông chiến lược với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu chào bán là 347,200 tỷ đồng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng đăng ký nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty phải thực hiện đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch của công ty.

Theo Vitinfo 

Comments are closed.