Bảo hiểm dầu khí Việt Nam đạt doanh thu 2000 tỷ đồng

pvi-quoctehoa.jpg??n hôm nay 28/8, PVI ?ã ??t doanh thu 2000 t? ??ng. ?ây là m?t m?c doanh thu th? hi?n s? t?ng tr??ng c?ng nh? hi?u qu? kinh doanh c?a PVI trong 8 tháng ??u n?m 2008.

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiền tệ có nhiều biến động, PVI vẫn đạt được các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ trong một số lĩnh vực có doanh thu lớn như bảo hiểm Xây dựng lắp đặt ( đạt 217 tỷ đồng), bảo hiểm Dầu khí ( đạt 326 tỷ đồng), bảo hiểm Thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu( 193 tỷ đồng) .

Mức doanh thu ổn định, cơ cấu đầu tư hợp lý và thận trọng là những tiền đề để khi nhận  được những tín hiệu tích cực và khởi sắc từ nền kinh tế vĩ mô, PVI đã vượt lên bứt phá và đạt được mốc doanh thu vượt trội trong một quãng thời gian ngắn.

Theo kế hoạch, dự kiến đến hết năm 2008, PVI sẽ đạt doanh thu 2600 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 330 tỷ đồng.

Theo www.xaluan.com 

 

Comments are closed.