Bảo hiểm chi trả và bồi thường 6.400 tỷ đồng

hoi_thao_resize.jpgHiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết: Năm 2008, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường và trả tiền bảo hiểm hơn 6.400 tỷ đồng, đảm bảo sự phát triển ổn định của các tổ chức, cá nhân không may gặp rủi ro, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế xã hội.

Đến nay, thị trường bảo hiểm có 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 26 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 10 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, với tổng số vốn chủ sở hữu gần 18.000 tỷ đồng.

Hiện tại trên thị trường đã có gần 800 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, cung cấp cho các nhu cầu đa dạng của các loại khách hàng. Tổng doanh thu toàn thị trường dự kiến đạt 26.082 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2008, ngành Bảo hiểm đã huy động đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 57.000 tỷ đồng tăng hơn 10 nghìn tỷ đồng so với năm 2007

Theo CAND Online.

 

 

Comments are closed.