Bảo hiểm – Bảo lãnh Hàn Quốc vào Việt Nam

Ngày 11/10, Công ty Bảo hiểm – Bảo lãnh Seoul (SGIC) chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Lee Chang Hoon, Trưởng Văn phòng đại diện của SGIC.
Xin ông giới thiệu vài nét chính về SGIC?

SGIC là công ty bảo hiểm chuyên về bảo hiểm bảo lãnh và bảo hiểm tín dụng của Hàn Quốc với 99,2% cổ phần thuộc về tổ chức chính phủ mang tên Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Hàn Quốc.

Thành lập từ tháng 2/1969, ước tính đến năm 2006, công ty đã đạt số tiền bảo lãnh 149 tỷ USD và doanh thu 1.079 tỷ USD tiền bảo hiểm; xếp ở vị trí thứ 4 trong bảng đánh giá do Hiệp hội Bảo hiểm bảo lãnh và Tín dụng Quốc tế FITCH công nhận.

Nhằm tăng cường nghiệp vụ quốc tế trong thời đại toàn cầu hóa, SGIC chủ trương không ngừng nâng cao và đa dạng các kênh giao dịch, mở rộng hạng mục sản phẩm thông qua phát triển sản phẩm mới, xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tổng hợp điện toán, đánh giá tín dụng và bồi dưỡng năng lực vận hành tài sản.

SGIC đã thành lập công ty thành viên SGCIC chuyên về thông tin tín dụng, thu thập các loại hình trái phiếu, bảo lãnh đa dạng hóa nghiệp vụ tài chính, Công ty Quản lý tài sản (AMC), đầu tư vào Công ty Cổ phần Tín dụng tư nhân Hàn Quốc (KCB)… để từng bước trở thành công ty chuyên môn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo lãnh tổng hợp.

Bảo hiểm bảo lãnh là lĩnh vực tương đối mới ở Việt Nam. Ông có thể cho biết tầm quan trọng của lĩnh vực này thông qua những hoạt động cụ thể của SGIC tại Hàn Quốc?

Hiện tại, theo chúng tôi biết, ở Việt Nam vẫn mới chỉ sử dụng hình thức bảo lãnh qua ngân hàng đối với các doanh nghiệp. Công ty bảo hiểm bảo lãnh chúng tôi hoạt động và kinh doanh với mục đích hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân không đủ năng lực thế chấp.

Ở thời điểm hiện tại, Việt Nam đang được coi là thị trường rất giàu tiềm năng đối với các công ty bảo hiểm bảo lãnh mà cụ thể trong lĩnh vực như xây dựng, đóng tàu… với các loại hình bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành…

Sau lễ khai trương, SGIC sẽ triển khai ngay kế hoạch hợp tác kinh doanh với các đối tác Việt Nam, thưa ông?

Chúng tôi thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, ngoài mục đích để chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy trong những năm qua, thì còn nhằm thành lập một công ty liên doanh với một tổ chức (công ty) tài chính Việt Nam, hoặc thành lập chi nhánh tại đây.

Ngoài hội thảo về bảo hiểm bảo lãnh tổ chức năm 2006 tại Hàn Quốc với khách mời là các cán bộ tài chính của Bộ Tài chính, Bảo Việt Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước…, chúng tôi còn có kế hoạch tổ chức hội thảo hàng năm tại Hàn Quốc để đào tạo cơ bản cho các cán bộ cơ quan, công ty của Việt Nam về nghiệp vụ bảo hiểm bảo lãnh.

Chúng tôi cũng đang tích cực hợp tác với Bộ Tài chính và Bảo Việt Việt Nam để có thể tiếp cận được thị trường bảo hiểm Việt Nam một cách có hiệu quả nhất.

TBKTVN

Comments are closed.