Bảo hiểm AIA được thiết lập định chế đặc biệt

aig1_resize.jpgTập đoàn tài chính Mỹ AIG vừa công bố thiết lập cơ chế đặc biệt cho Công ty Bảo hiểm AIA.

Thông tin này vừa được Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIG (AIG Life Vietnam) đưa ra vào tối ngày 2/3/2009 vừa qua, nhằm giải trình với Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính Việt Nam về những lo ngại khoản lỗ khá lớn của công ty mẹ AIG trong năm 2008 vừa qua có thể ảnh hưởng đến các công ty con đang hoạt động tại Việt Nam.

Việc thiết lập cơ chế đặc biệt nói trên là một phần kế hoạch tái cấu trúc của AIG, được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Bộ Tài chính và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Mục đích của việc tái cấu trúc này, theo AIG, nhằm tăng cường cơ cấu vốn của tập đoàn, cũng như bảo vệ các mảng kinh doanh chính và cơ cấu các mảng kinh doanh này trở thành những công ty hoạt động độc lập trong tương lai.

Hiện tại, AIG đang làm việc chặt chẽ với ban lãnh đạo của các đơn vị kinh doanh trọng yếu của tập đoàn để xác lập các cơ chế điều hành và cấu trúc vốn phù hợp cho hoạt động của các đơn vị này.

Các kế hoạch chuyển nhượng đối với một số mảng kinh doanh của tập đoàn sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện, trong khi một số đơn vị khác sẽ chỉ thực hiện kế hoạch tái cơ cấu của mình trong tương lai.

Một số đơn vị như AIA hoặc American Life Insurance Company Inc. (ALICO) cũng sẽ thực hiện việc tái cơ cấu bằng cách tiếp tục xem xét các lựa chọn khác nhau dựa trên việc đánh giá các biến động của thị trường, trong đó có thể bao gồm cả hình thức thực hiện việc chào bán cổ phần ra công chúng.

AIG dự định chuyển vốn của hai công ty AIA và ALICO vào các định chế đặc biệt (special purpose vehicles – SPVs) nhằm tạo ra các cổ phần phổ thông và cổ phẩn ưu đãi của các SPVs này.

Các cổ phần phổ thông trong SPVs sẽ vẫn do AIG nắm giữ. Với cách làm này, AIG sẽ giảm được các khoản nợ và chi phí phải trả lãi trong khi vẫn thu được các khoản lợi trên cổ phần phổ thông của SPVs.

Cho đến khi các biện pháp khác được tiến hành, AIA sẽ vẫn là một công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của AIG, và được hợp nhất trong báo cáo tài chính của AIG.

AIG cũng xác nhận là đã nhận được đề nghị mua lại một phần hoặc tất cả vốn cổ phần của AIA. Những đề nghị này vẫn đang trong giai đoạn thỏa thuận sơ bộ và đang được xem xét cùng với dự định tiến hành IPO cục bộ hay toàn phần đối với AIA.

AIG có hai công ty con 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực nhân thọ và phi nhân thọ tại Việt Nam: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIG (AIG Life Vietnam) 100% vốn nước ngoài, bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ 2/2000 với vốn điều lệ hiện tại là 970 tỷ đồng và Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ AIG Việt Nam, bắt đầu hoạt động từ tháng 12/2005 với vốn điều lệ là 320 tỷ đồng.

 

Theo VnEconomy

Comments are closed.