Bảo hiểm 128 triệu USD cho dự án cảng container quốc tế

cang_container.jpgBảo Việt Sài Gòn, Aon Việt Nam cùng Công ty Liên doanh dịch vụ container Quốc tế cảng Sài Gòn-SSA vừa ký kết hợp đồng bảo hiểm xây dựng cho dự án “Cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn-SSA” với tổng giá trị bảo hiểm lên đến 125 triệu USD, thời hạn 36 tháng.

Hợp đồng nêu rõ Bảo Việt Sài Gòn sẽ đóng vai trò là công ty bảo hiểm. Aon Việt Nam (thành viên tập đoàn Aon của Mỹ) là công ty tư vấn rủi ro và thu xếp bảo hiểm xây dựng cho dự án.

Dự án “Cảng Container Quốc tế Cảng Sài Gòn-SSA”, liên doanh  giữa Cảng Sài gòn và Công ty SSA (Mỹ), có tổng vốn đầu tư 282 triệu USD, được xây dựng trên diện tích 60,55 ha trong khu vực Cái Mép (Phước Hòa, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu), có thể tiếp nhận tàu container có trọng tải lên đến 160.000DWT, công suất khai thác 1, 57 triệu tấn hàng hóa/năm cùng bãi chứa container rộng 380.000m2

Theo Tuoi tre Online 

Comments are closed.