BMI xin gia hạn nộp báo cáo tài chính Quý I/2008

chung_khoan_bao_minh.jpgMột số công ty niêm yết xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 1/2008. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (BMI) xin gia hạn đến ngày 6 của tháng thứ 2 quý tiếp theo vì công ty có 59 đơn vị trực thuộc và doanh thu bảo hiểm phải tái bảo hiểm lại ở một số công ty tái bảo hiểm trong và ngoài nước nên việc tập hợp số liệu bị chậm.

 


Theo Thanh niên

Comments are closed.