BMI xin chuyển sàn

hastc.jpgTTGDCK Hà Nội thông báo, trung tâm đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký huỷ niêm yết cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (mã CK: BMI). Theo đó, 75,5 triệu cổ phiếu BMI sẽ được huỷ niêm yết trên HASTC để chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK TPHCM.

Tổ chức tư vấn cho BMI là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á. Ngày 25.1, HOSE cũng đã có công văn chấp thuận về nguyên tắc cho Bảo Minh được niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Theo Lao Động 

Comments are closed.